Ez itt a kérdés           
Micsoda és kicsoda?

Az egyetlen releváns kérdés

Mindössze egyetlenegy releváns kérdés létezik:

Kereszténydemokrata-e az orbánizmus?

A kereszténydemokratának két alapkritériuma van:

   a) keresztény vagy legalább keresztény értékrendű;

   b) demokrata.

Most a második kritériumot nem vizsgáljuk, mert egyrészt bizonyítottnak tekintjük, hogy nem demokrata. Másrészt ennek ellenére sem tudjuk teljes körűen bizonyítani sem a választói, sem Európa előtt (mivelhogy a rezsim nagyon cseles). Következően a „demokrata” vagy „nem-demokrata” feszegetése sehova sem vezet (ahogy láthatóan eddig sem vezetett).

Az első kritériumról szinte majdnem mindenki megfeledkezett. Pedig ez az igazán lényeges. Ha ugyanis Orbán Viktor, az orbánizmus, az Orbán-rezsim nem keresztény, akkor egyrészt nincs helye az EPP-ben és az európai, valamint a tágabb kereszténydemokrata közösségben, másrészt elveszíti a még megmaradt keresztény szavazóit vagy esetleges támogatóit. Tudnivaló, hogy már eddig is nagyon sokat elveszített közülük, sőt a szavazói szinte kicserélődtek. De a trükkjeivel tartós szavazatokat nem tud szerezni; a kereszténydemokrácia tartós szavazói ugyanis elsősorban a keresztények, a keresztény értékrendű polgárok, s – nem elhanyagolható részben – vallástól függetlenül az értelmiség és a középosztály. A kormánypárti szavazókról tudjuk, hogy mára már a jelentős többségük a képzetlenebb, szegényebb, vidéki rétegekből kerül ki. Csupán a társadalom alsóbb, iskolázatlanabb rétegeire egyetlen párt sem építhet, hiszen ezen rétegek politikai irányultsága igen képlékeny. Ez tehát egy bizonytalan talaj a kormánypártok lába alatt.

Mi azt mondjuk: Orbán Viktor, az orbánizmus, az Orbán-rezsim nem keresztény, hanem eretnek (azaz keresztény mezben lévő) hermetikus gnosztikus, főként manicheus, illetve manicheista típusú. Hogy az meg micsoda? A hermetikus gnoszticizmus nem egyszerű eretnekség, hanem okkult, babonás, mágiával terhelt vallásféle (álvallás), amely kvázi szalonképtelen, s a hívőjét nemigen invitálná politikai párbeszédre senki. Legalábbis Európában és az európai gyökerű kultúrvilágban semmiképp. Hogy mihez hasonlítható? Pl. a sátánizmus, a luciferizmus, a boszorkányság is határozottan, bevallottan, sőt hirdetetten hermetikus gnosztikus. Európa (reményeink szerint) a szabadság hazája, ahol bárkinek lehet ilyesféle hite. Viszont elképzelhetetlen, hogy egy szép napon meghívnák Európa leghíresebb főboszorkányát az EP-be, hogy politikai szövetséget kössenek vele.

A gnoszticizmus három csoportra osztja az embereket, a társadalomképe piramisszerű, kasztszerű:

1) A csúcson a választottak vannak, akik megvilágosultak, akik üdvözülnek, s akik szó szerint földön járó istenek (pneumatikusok) – ezt nevezzük gnosztikus megistenülésnek. A számuk igen csekély, gyakran csak egyetlen ember az isten, de többmilliós populációkban lehet akár egy-két tucat is.

2) A lelki emberek, akik megvilágosodhatnak (pszüchikusok). A számuk szintén kevés, néhány száztól néhány ezerig, legfeljebb néhány tízezerig terjed, bár esetleg idesorolhatják a hívő keresztényeket is, akiket viszont gyakorta farizeusoknak neveznek.

3) A testi emberek, akiknek esélyük sincs a megvilágosodásra, akik megváltoztathatatlanok (hülikusok); a manicheusok szerint ők a massa damnata: a megválthatatlan tömeg. Magyarországra vetítve ez legalább 9,7 millió embert jelent, ha a hívő keresztényeket is idesorolják.

A csúcson lévő személy tehát megistenült, azaz istenné, istenemberré vált, s – ha keresztény mezben van – afféle Eon-Krisztussá lett. Ezt nem metaforaként, nem átvitt értelemben kell érteni, ez ugyanis a számukra objektív tény. Ahogy pl. egy magát Napóleon császárnak tartó beteg sem metaforikusan érti, hogy ő Napóleon, hanem tényszerűen, s nem képzeletnek tartja, hanem mint objektív valóságot éli meg. A gnosztikus tévképzetek másik neve: gnosztikus vallási téboly; orvosi neve: okkult elmebaj (vö. téveszmék, doxazma). Biztosra vehetjük, hogyha nyilvánosságra kerülne, hogy egy európai miniszterelnök és a kormányelit jelentős része gnosztikus vallási tébolyba esett, okkult elmebajban szenved, senki sem kívánna velük politikai szövetségre lépni.

A kereszténység szerint a gnosztikus megistenülés elkárhozás. E vélemény elméletileg nem volna releváns a politikai életben; kivéve, ha a megistenült politikus a keresztény szavazókra aspirál, s kereszténydemokratának mondja magát. Ez esetben ugyanis rögtön lényeges kérdéssé válik, hiszen nemcsak a keresztények (mint vallás), hanem a kereszténydemokraták (mint politikai irányzat) sem fogadják maguk közé az ördög útján lévőt. Gyakorlatilag kizárhatjuk, hogy egy megistenült gnosztikust, egy Eon-Krisztust, egy földön járó istent meghívnának az EPP-be, s komoly politikai diskurzust folytatnának vele. Amíg egy más vallásúval vagy egy ateistával minden további nélkül köthető személyes barátság vagy politikai szövetség, addig egy hermetikus gnosztikussal biztosan nem (főként, ha megistenült).

A hermetikus gnoszticizmus nem jobboldali, vagy akár szélsőjobboldali, vagy akár populista terület – ez a persona non grata terület. Nincs jelentősége, hogy az orbánizmus szélsőjobboldali vagy populista mezbe öltözik-e, mert jelentősége csak annak van, hogy hermetikus gnosztikus. Ehhez pedig Orbán Viktor nem talál magának politikai partnert. Ezzel nem lehet V4-eket összehozni, s nincs az a lengyel vagy bajor miniszterelnök, osztrák kancellár, populista olasz miniszter, aki parolát adna neki. A hívő keresztények pedig igen távol tartanák magukat tőle.

Ahhoz, hogy konszenzusra jussunk a körben, hogy az orbánizmus keresztény-e, illetve hogy hermetikus gnosztikus-e, szükséges, hogy mind idehaza, mind Európában minél többen legalább belelapozzanak a tanulmányunkba. A jó hír, hogy ingyenes és szabadon terjeszthető (letölthető: http://www.soshungaria.mozello.eu és https://fideszgnosis.wordpress.com). A rossz hír, hogy igen hosszú (600 oldal), s nem könnyű olvasmány. De ezt nézzék el nekünk, mert ilyesmit nem lehet csak úgy állítani, belekiabálni a vakvilágba: ezt bizony alaposan bizonyítani kell. S mivel e téma a tudomány területéhez tartozik, a tanulmány nyelvezete sem sikerült mindenhol közérthetőre. Pedig igyekeztünk...

Szolgáljon vigaszul a kitartó olvasóinknak: Ha igazunk van: nagy esélye van annak, hogy Orbán Viktor megbukott. A „megbukott” szót befejezett jövőként értve.

Tehát a kérdés végső soron: „Keresztény-e az orbánizmus?” Mert valóban ez itt a kérdés. Végeredményben sajnos nem kisebb súlyú, minthogy: lenni vagy nem lenni…

Ha van kedvük, szavazhatnak is: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szentatya a mai gnosztikusokról: 
"They may well be false prophets, who use religion for their own purposes, to promote their own psychological or intellectual theories."
"è possibile che sia un falso profeta, che usa la religione a proprio vantaggio, al servizio delle proprie elucubrazioni psicologiche e mentali."
"Lehet, hogy egy hamis próféta, aki a vallást a saját céljaira használja, és a saját pszichológiai vagy mentális agyszüleményének szolgálatába állítja." 

Gaudete et exsultate. Contemporary Gnostic. 41.  Vatican, 19 March 2018 / 9 April 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robert Schuman:

"A demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. A nem-keresztény demokrácia olyan karikatúra, amely zsarnokságba vagy anarchiába fullad."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1999-ben jó viccnek tűnt. És most is csak egy vicc?

MEGHÍVÓhttps://katakombablog.com/meghivo/

Micsoda és kicsoda?

Annak, aki azt gondolja, hogy Orbán Viktor nem keresztény, választ kell adnia arra a kérdésre is, hogy akkor micsoda. Mindösszesen négy válasz lehetséges:

   1) ateista;
   2) más vallású;
   3) (egyszerű) eretnek;
   4) hermetikus gnosztikus eretnek.

Ha a válasz az, hogy gnosztikus eretnek, akkor választ kell adni arra a kérdésre is, hogy Orbán Viktor a gnosztikus kaszt melyik szintjén foglal helyet. Mindösszesen három alapszint van:

   1) legfelső (pneumatikus);
   2) középső (pszüchikus);
   3) legalsó (hülikus).


Ha a válasz az, hogy a legfelső szinten, akkor a válaszadó ezzel azt mondta, hogy Orbán Viktor saját maga számára és a hívői számára isten (gnosztikus megistenülés).Mivel egy ember nyilvánvalóan nem isten, ezzel azt is mondta, hogy Orbán Viktor és a  hívői gnosztikus vallási tébolyban, ún. okkult elmebajban szenvednek (vö. téveszme, doxazma).

Nos, mi a válasz?

Nehéz kérdés?
Nézzen meg egy videót, hátha segít a döntésben! Most ne arra figyeljen, amit mi állítunk benne, hanem arra, amit egy neves hívő és Orbán Viktor mond:

Ugye, meg kell győzni a választópolgárokat, hogy menjenek el szavazni, s a fényt, a világosságot, az életet válasszák.
Ugye, az országgyűlési választáson Jézusra szavazzanak, ne Barabásra.
Ugye, az országgyűlési választásban  misztikum van.
Ugye, az országgyűlési választás biblikus is.
Ugye, az országgyűlési választáson a választópolgárok Barabást, Jézust kiabálnak. 
Ugye, hogy ugye! 
Naugye.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EZ ITT A KÉRDÉS

Kereszténydemokrata-e az orbánizmus?

I.

Nem kereszténydemokrata,

mert nem keresztény

mert nem demokrata


Bizonyítható egész Magyarország és egész Európa előtt?

IGEN

Bizonyítható egész Magyarország és egész Európa előtt?

TALÁN

Ha bizonyítható, akkor meg fog bukni?

NEM

Ha bizonyítható, akkor meg fog bukni?

TALÁN


II.

Ha nem keresztény, akkor micsoda?

Ateista

Más vallású


Bizonyítható egész Magyarország és egész Európa előtt?

NEM

Bizonyítható egész Magyarország és egész Európa előtt?

NEM

Ha bizonyítható, akkor meg fog bukni?

NEM

Ha bizonyítható, akkor meg fog bukni?

NEM


III.

Ha nem keresztény, nem ateista, nem más vallású, akkor micsoda?

Eretnek

Hermetikus gnosztikus eretnek


Bizonyítható egész Magyarország és egész Európa előtt?

IGEN

Bizonyítható egész Magyarország és egész Európa előtt?

IGEN

Ha bizonyítható, akkor meg fog bukni?

NEM

Ha bizonyítható, akkor meg fog bukni?

TALÁN

IV.

Ha hermetikus gnosztikus eretnek, akkor Orbán Viktor...

megistenült, és Eon-Krisztussá vált

okkult elmebajban szenved (vö. doxazma)


Bizonyítható egész Magyarország és egész Európa előtt?

IGEN

Bizonyítható egész Magyarország és egész Európa előtt?

IGEN

Ha bizonyítható, akkor meg fog bukni?

Ön szerint?

Ha bizonyítható, akkor meg fog bukni?

Ön szerint?

?

Ha bizonyítható egész Magyarország és egész Európa előtt, hogy

  • az orbánizmus hermetikus gnosztikus eretnek,

  • Orbán Viktor megistenült gnosztikus,

  • és Eon-Krisztussá vált,

  • vagyis okkult elmebajban, gnosztikus tébolyban szenved,

Ön szerint az Orbán Viktor által vezetett FIDESZ és a vazalluspártja, a KDNP tagja maradhat a nemzetközi kereszténydemokrata közösségnek, valamint a jobboldali, kereszténydemokrata alapú Európai Néppártnak?

Ez itt a kérdés...

Olvasson bele a kérdéskört tárgyaló ingyenes tanulmányunkba, s küldje el az ismerőseinek is! Elérhető: 

https://www.docdroid.net/nF47TFU         https://www.docdroid.net/vDX4R6lCsak a nyilvánosság segíthet Magyarországon!  HELP HUNGARY! 

googlec6d89b578cd899ee.html googlec6d89b578cd899ee.html